Ontwerpend leren op school

Groep 5 t/m 8 heeft in heterogene groepen samengewerkt om een raket te ontwerpen!