- AANMELDEN -

Als u uw kind aanmeldt of inschrijft op onze school, dan moet de school beschikken over de juiste informatie. We verzoeken u om deze informatie te verstrekken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van onderstaand digitaal formulier. Vult u dit formulier zo volledig mogelijk in en mail dit naar: info.gazelle@basisschool-de-gazelle.nl.

Download hier het aanmeldformulier van onze school

qxif-download Aanmeldformulier