PROTOCOLLEN

Hieronder een overzicht van de protocollen die u kunt downloaden en/of bekijken:

  • Privacyreglement
  • Schoolveiligheidsplan
  • Pestprotocol
  • Bestrijden hoofdluis
  • Internetprotocol
  • Protocol vervoer leerlingen
  • Protocol wennen en starten
  • Klachtenregeling