PROTOCOLLEN

Hieronder een overzicht van de formulieren die u kunt downloaden via onze website.

  • Privacyreglement
  • Schoolveiligheidsplan
  • Pestprotocol
  • Bestrijden hoofdluis
  • Internetprotocol
  • Protocol vervoer leerlingen
  • Protocol wennen en starten
  • Klachtenregeling