Onze school

"Dynamisch, Samen, Ambitieus en Onderzoekend"

De Gazelle is een energieke basisschool die continu op zoek is naar verbeteringen. Zo spelen wij in op nieuwe ontwikkelingen en blijven wij op zoek naar hoe de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze leerlingen kan worden verrijkt. Wij stimuleren leerlingen om nieuwsgierig de wereld in te kijken. Jezelf blijven verwonderen in het leven, daar draait het om. Onze vier kernwoorden zijn niet voor niets: Dynamisch, Samen, Ambitieus en Onderzoekend.

Onderzoekend leren

Leren begint bij verwondering en daarom is onderzoekend leren een wezenlijk onderdeel bij basisschool de Gazelle. Dit begint al bij verwondering en wanneer iets betekenis heeft. Een nieuwsgierige houding stimuleren wij dan ook zo veel als mogelijk. Onderzoekend leren vraagt om eigen onderzoek. Met behulp van verschillende thema’s volgen wij de stappen van onderzoekend leren. Waar dit zich in uit? In een team onderzoekende en positief kritische leraren en leerlingen die graag inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Schoolwide Positive
Behavior Support

SWPBS is een preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen en bedoeld om positief gedrag aan te leren en te bekrachtigen. Vanuit SWPBS bieden wij een sociaal veilige omgeving waarin de waarden respect, samen, veiligheid en verantwoordelijk onze basis vormen. Onze school is een plek waar kinderen samen leren en spelen.

Opleidingsschool

Op de Gazelle begeleiden we structureel studenten vanuit het samenwerkingsverband ‘Samen Opleiden’ met de HAN Pabo. Dit doen wij in alle groepen van onze school. We vinden het belangrijk dat studenten zich welkom voelen om samen met ons te werken aan schoolontwikkeling waarin we van en met elkaar leren. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het opleiden van leraren van de toekomst. Naast pabo-studenten begeleiden wij ook studenten van verschillende MBO-opleidingen. 

Meer weten?

>>> Download of bekijk onze schoolgids.